De narratieve benadering biedt aanknopingspunten voor een scala aan problemen. Bij zowel individuele of relationele moeilijkheden, bij verlies en rouw, bij geweld of traumatische ervaringen en bij werkproblemen kunnen narratieve conversaties een inspirerende ingang zijn. Narratieve therapie is de naam voor een respectvolle benadering van helpende gesprekken met een sterke focus op kwaliteiten, vaardigheden en waarden. Het […]

Continue Reading